O projekcie

Projekt naukowy „Zastosowanie skaningu laserowego oraz teledetekcji w ochronie, badaniu i inwentaryzacji dziedzictwa kulturowego. Opracowanie nieinwazyjnych, cyfrowych metod dokumentacji i rozpoznawania zasobów dziedzictwa architektonicznego i archeologicznego„ w ramach Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” to kompleksowy program zastosowania metod teledetekcyjnych w ochronie, analizie i badaniu dziedzictwa kulturowego (zwłaszcza archeologicznego i architektonicznego) realizowany przez wielodyscyplinarny zespół specjalistów.

Główne cele projektu to: opracowanie metody inwentaryzacji i rozpoznawania zasobów dziedzictwa kulturowego oraz stanu zachowania w oparciu o metody teledetekcji (wysokorozdzielcze i wielospektralne zobrazowania satelitarne, lotnicze i pomiary naziemne); poszukiwanie nowych kierunków inwentaryzacji w sektorze ochrony i badania zabytków; analiza procesów destrukcyjnych substancji zabytkowej, procesów stokowych oraz badanie przemieszczeń zabytkowych elementów architektonicznych; konfrontacja potrzeb związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego z możliwościami nowoczesnych technologii; selekcja rozwiązań technicznych; sprawdzenie możliwości kompleksowego zastosowania technologii teledetekcyjnych w ochronie dziedzictwa kulturowego.

Przewidywane rezultaty: poszerzenie bazy źródłowej; utworzenie nowych zasób cyfrowy dziedzictwa kulturowego, opracowanie metodyki badawczej w zakresie zastosowania nieinwazyjnych metod w ochronie i badaniu dziedzictwa kulturowego (archeologicznego i architektonicznego).

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach