Kontakt

Kierownik projektu:
dr Rafał Zapłata
Katedra Konserwacji Zabytków
Instytut Historii Sztuki
Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Ul. Wóycickiego 1/3, bud 23, p. 318
01-938 Warszawa
r.zaplata@uksw.edu.pl
http://ihs.uksw.edu.pl/node/136

Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW
Ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23
01-938 Warszawa
tel./fax +48 22 569 97 16
wnhis@uksw.edu.pl
http://www.wnhis.uksw.edu.pl/

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Dewajtis 5
01-815 Warszawa
tel. centrala 022/ 561 88 00
e-mail: info@uksw.edu.pl
http://uksw.edu.pl/

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach