KONFERENCJA

KONFERENCJA NAUKOWA

w ramach projektu "Zastosowanie skaningu laserowego oraz teledetekcji w ochronie, badaniu i inwentaryzacji dziedzictwa kulturowego. Opracowanie nieinwazyjnych, cyfrowych metod dokumentacji i rozpoznawania zasobów dziedzictwa architektonicznego i archeologicznego„ w ramach Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki”.

19 grudnia 2016 r.

Aula Schumana, UKSW w Warszawie
Ul. Wóycickiego 1/3,  b. 21
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 
 
 
 
ORGANIZATOR:
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW
 
PATRONAT HONOROWY:
Jego Magnificencja Rektor Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie -
Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński
 
PATRONAT NAUKOWY
Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków przy Mazowieckim Wojewódzkim
Konserwatorze Zabytków – prof. dr hab. Jakub Lewicki
Przewodniczący Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych - prof. dr hab. Bogusław Gediga
Instytut Badawczy Leśnictwa
Fundacja Hereditas
 
             
 
PARTNER MERYTORYCZNY:
Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej, Wydziału Geodezji i Kartografii, Politechniki Warszawskiej
Laser-3D Jacek Krawiec
 
SPONSOR:
Laser-3D Jacek Krawiec
 
PTRONAT MEDIALNY:
Spotkania z Zabytkami - http://www.spotkania-z-zabytkami.pl/
 
                              
 
 
KOMITET NAUKOWY:
Prof. dr hab. Jakub Lewicki
Prof. PŁ dr hab. inż. arch. Jan Salm
Prof. dr hab. Danuta Minta-Tworzowska
Prof. PW dr hab. inż. Dorota Zawieska
Dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak
Dr hab. Michał Pawleta
Dr Rafał Zapłata
Mgr inż Jacek Krawiec
 
 
 
 
UCZESTNICTWO - SŁUCHACZ - REJESTRACJA:
Do dnia 15 grudnia 2016 r. / ilośc miejsc ograniczona / decyduje kolejność zgłoszeń
Rejestracja mailowa z dopiskiem w tytule maila "Konferencja 19.12.2016 r. / UKSW / teledetekcja"
Prosimy o podanie w zgłoszeniu: imienia i nazwiska, afiliacji.
Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży i pobytu uczestnikom konferencji.
UDIZAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY!
r.zaplata@uksw.edu.pl
 
 
KOMITET ORGANIZACYJNY:
dr Rafał Zapłata
Koło Naukowe Ochrony Dóbr Kultury i Środowiska "Hereditas" UKSW
 
DOJAZD - MIEJSCE KONFERENCJI:
 
 
 
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!