Kontakt EN

Kierownik projektu: dr Rafał Zapłata
Katedra Konserwacji Zabytków
Instytut Historii Sztuki
Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Ul. Wóycickiego 1/3, bud 23, p. 318
01-938 Warszawa; r.zaplata@uksw.edu.pl

Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW
Ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23; 01-938 Warszawa
tel./fax +48 22 569 97 16, wnhis@uksw.edu.pl

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Dewajtis 5 | 01-815 Warszawa;
tel. centrala 022/ 561 88 00 | e-mail: info@uksw.edu.pl