KONFERENCJA NAUKOWA

KONFERENCJA NAUKOWA PROJEKTU
 
„Zastosowanie skaningu laserowego oraz teledetekcji w ochronie, badaniu i inwentaryzacji dziedzictwa kulturowego. Opracowanie nieinwazyjnych, cyfrowych metod dokumentacji i rozpoznawania zasobów dziedzictwa architektonicznego i archeologicznego”
 
związana z realizacja projektu naukowego w ramach Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki”
 
TERMIN:
19 grdudzień 2016 r.
 
MIEJSCE:
Aula Schumana, UKSW w Warszawie
Ul. Wóycickiego 1/3,  b. 21
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 
ORGANIZATOR:
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW
 
Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach